Tarieven

Professioneel bewindvoerder

Jaarbeloning

Maand

Uur

Standaard beloning (17 uur)

€ 1.245,00

€ 104,00

€ 73,00

Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)

€ 1.611,00

€ 134,00

€ 73,00

Aanvangswerkzaamheden

€ 586,00

-

-

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€ 439,00

-

-

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€ 366,00

-

-

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€ 549,00

-

-

Opmaken eindrekening & -verantwoording

€ 220,00

-

-

Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon)

Jaarbeloning

Maand

Uur

Standaard beloning (90% van 17+17 uur)

€ 2.241,00

€ 187,00

€ 73,00

Beloning in een curatele met problematische schulden (90% van 17+22 uur)

€ 2.568,00

€ 214,00

€ 73,00

Beloning in een curatele 18-23jr. jeugdhulp (90% van 17+22 uur)

€ 2.568,00

€ 214,00

€ 73,00

Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23jr. jeugdhulp

€ 2.899,00

€ 242,00

€ 73,00

Aanvangswerkzaamheden

€ 1054,00

-

-

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€ 923,00

-

-

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€ 366,00

-

-

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€ 549,00

-

-

Opmaken eindrekening & -verantwoording

€ 220,00

-

-

Tarievenoverzicht 2022


Lucassen Bewindvoering werkt volgens de richtlijnen voor tarieven en behorende bij het takenpakket voor

professionele bewindvoerders die aangesloten zijn bij de branchevereniging. Deze richtlijnen zijn vastgesteld

door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.

De hieronder genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.


Onder de intakekosten verstaan wij het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie.

Rechtbank

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering €83,- griffiekosten in rekening.

Als in één verzoekschrift bewind voor twee echtlieden of daarmee gelijk te stellen partners wordt gevraagd,
wordt één keer griffierecht berekend.


Verzorging aanvraag beschermingsbewind

Wilt u zelf als bewindvoerder optreden voor uw familielid, dan kan Lucassen Bewindvoering ook de aanvraag verzorgen.

De kosten hiervan bedragen €151,- exclusief 21% btw.

 

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering

Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding
in aanmerking komen,
bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand. Lucassen Bewindvoering verzorgt deze aanvraag
voor de klant.