Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Wij vinden de volgende waarden belangrijk:


Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid betekent op elkaar kunnen rekenen. Betrouwbaarheid wordt bereikt door het tonen van respect,

door ieder in zijn eigen waarde te laten, door integriteit en door het nakomen van gemaakte afspraken.

De basis hierbij is een open houding naar cliënten en hun omgeving, verwanten en medewerkers.


Professionaliteit

Lucassen Bewindvoering  biedt professionele ondersteuning. Dit betekent dat medewerkers deskundig zijn en handelen.

Geld en goederen van anderen worden aan de bewindvoerder toevertrouwd. Vanzelfsprekend bestaat er dan ook een

100% garantie dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Op onze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsregistratie (Wbp) van toepassing;

we zijn aangemeld bij het College Bescherning Persoonsregistratie. De rechtmatigheid van de handelingen van de bewindvoerder staat voorop.


Degelijkheid

Ons bewindvoeringskantoor heeft een goed functionerende en betrouwbare administratieve organisatie en administratieve hulpmiddelen.

Centraal daarin is het telebankierenprogramma, waarmee alle betalingen gedaan worden. Van de bankrekeningen van cliënten wordt een

administratie bijgehouden: voor de verslaglegging en voor de administratieve controle. Waarbij de cliënt de mogelijkheid heeft om met

een eigen inlogcode op ieder moment  mee te kijken naar zijn persoonlijke situatie.


Deskundigheid

Door zijn opleiding en ervaring beschikt de bewindvoerder over een gedegen kennis op het gebied van financiën, administratie,

belastingzaken, sociale wetgeving, beheerszaken en juridische aangelegenheden.