Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening (voortraject WSNP)


Het kan voorkomen dat u in financiële problemen komt, soms zelfs buiten uw schuld om. Wij kunnen u hierin ondersteunen,

omdat u ook onder bewind staat of gaat komen. Immers beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te saneren.


Als u te maken heeft met schulden kan de bewindvoerder proberen om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s). 

Nadat u en wij hebben besloten om met elkaar dit traject in te gaan, stellen  wij uw eventuele schuldeisers hiervan op de hoogte.

Wij inventariseren dan uw schuldenpositie en maken hier een overzicht van. Zodra alle schuldeisers de vordering hebben ingediend,

plannen wij met u een afspraak in. Wij overleggen dan het schuldenoverzicht met u. Zo blijft u op de hoogte van onze werkzaamheden

en kunnen wij nagaan of het overzicht compleet is. Hierna zal onze financiële administratie voor u een budgetplan opstellen.

Hier worden de inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Aan de hand van dit budgetplan wordt de afloscapaciteit berekend.


Elke situatie is anders. Daarom zullen wij in overleg met u een plan van aanpak opstellen, aangepast aan uw wensen en mogelijkheden.

Samen vinden we de oplossing en  indien nodig maken wij u klaar voor een traject in de WSNP (schuldsanering).


 

terug naar de pagina Onze diensten