Uw aanvraag

Uw aanvraag


De aanvraagprocedure beschermingsbewind

Indien u beschermingsbewind voor uzelf of iemand anders wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek bij u thuis.

Wij vragen u altijd om vooraf een intakeformulier in te vullen. Tijdens het gesprek krijgt u meer informatie over

beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure. 


Zowel u als Lucassen Bewindvoering hebben het recht om te besluiten om niet met elkaar samen te werken.

Bij positief besluit van beide partijen ondertekenen we een overeenkomst.  Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat

beschermingsbewind in uw situatie de juiste keuze is, kunnen wij een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij het kantongerecht.

Aan het verzoek tot onderbewindstelling moet een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie of bevolkingsregister worden toegevoegd.

Dit kunnen wij opvragen bij uw gemeente. Aan het verzoek bij het kantongerecht zijn altijd griffiekosten verschuldigd die voor

eigen rekening zijn. Naar aanleiding van uw verzoek tot onderbewindstelling volgt een zitting bij de kantonrechter,

waarbij wij als bewindvoerder aanwezig zijn.De opheffingsprocedure beschermingsbewind/ontslag bewindvoerder

Bij een verzoek van u tot opheffing van het bewind, die u zelf schriftelijk kunt aanvragen bij de kantonrechter,

moet  u altijd rekening houden met een zitting bij de kantonrechter. Afhankelijk van de reden van het opheffingsverzoek,

wordt u uitgenodigd om de zitting bij te wonen voor een gesprek met de kantonrechter. Voor deze zitting bent u geen griffierecht

verschuldigd. Wel worden eenmalig beeïndigingskosten in rekening gebracht bij einde van een bewind. Voor deze kosten kunt u

mogelijk bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.


Ook Lucassen Bewindvoering kan zich door de kantonrechter laten ontslaan als bewindvoerder bij bedreiging of ander soort

onacceptabel gedrag van de cliënt. Ook dan worden eenmalig beeïndigingskosten in rekening gebracht.