Bewindvoering

Bewindvoering


Beschermingsbewind is een wettelijke regeling ter bescherming van geld en goederen van personen en is voor de

meerderjarige die door een geestelijke of lichamelijke toestand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen financiën goed te kunnen regelen.


Wij zijn bewindvoerder voor mensen die wegens problematische schulden, een psychiatrische achtergrond, door ziekte,

een hoge leeftijd of verstandelijke handicap niet in staat zijn de eigen financiën te beheren. Bij bewindvoering is er een

wettelijke verplichting om jaarlijks bij de kantonrechter verantwoording af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden.


Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe wet beschermingsbewind, mentorschap en curatele van kracht.

Belangrijke wijzigingen:


Bewindvoerders moeten de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren en daartoe beleid ontwikkelen.

Er moet minimaal eenmaal per twee maanden contact zijn tussen de bewindvoerder en de cliënt.

Verkwisting of het hebben van problematische schulden is binnen de nieuwe wet een grond voor beschermingsbewind.Terug naar de pagina Onze diensten